Fonds documentaire « Charlotte Sibi »

Fonds documentaire « Charlotte Sibi »
Documents sur la présence française et francophone à Iasi

Ce fonds de documents appartenant à l’association « Charlotte Sibi » est mis à la disposition de la Médiathèque Charlotte Sibi de l’Institut français de Iasi afin de pouvoir y être conservé et consulté sur place par le public de cette institution.
Ce fonds est constitué de documents en français, roumain ou en édition bilingue, ayant pour thématique les relations franco-roumaines et plus particulièrement la présence française et francophone à Iasi: Charlotte Sibi (sa pédagogie et son enseignement du français), la communauté française ou d’origine française et francophone et les lieux, institutions et monuments franco-roumains de Iasi.
Fondul documentar aparține Asociației “Charlotte Sibi” și este disponibil la Mediateca Charlotte Sibi de la Institutul francez Iași spre conservare și consultare la sală de publicul instituției.
Fondul conține documente în franceză, română sau ediție bilingvă și are ca tematică relațiile franco-române, în special prezența franceză și francofonă la Iași: Charlotte Sibi (pedagogia și predarea limbii franceze), comunitatea franceză sau de origine franceză și francofonă, locurile, instituțiile și monumentele franco-române din Iași.

Inventar (11.11.2013) 200 documente

Documente scrise

117) Almanach « Presa Buna », Iasi, 1996

182) Andronic, Lucretia, Pacate omenesti sau Jurnalul unei fete batrane, Axa, Botosani, 2003

47) Annuaire des anciens élèves de Mlle Charlotte Sibi, Ass. « Charlotte Sibi », Iasi, 2010

96) Artisti Români în dialog cu spiritualitatea franceza/Artistes Roumains en dialogues avec l’espace et la spiritualité française, Bucuresti, 2006

Badescu, Irina, Le froumain dans (tous) ses états, în New Europe College Yearbook 1994-1995, Humanitas, Bucuresti, 1998, pp. 9-32.

190) Badarau, Dan, Caprosu, Ioan, Iasii vechilor zidiri, Demiurg, Iasi, 2007

82) Barcan Doina, Sterpu Bogdan, Regimul comunist în România (decembrie 1947 – decembrie 1989), Institutul European, Iasi, 2003

161) Belle au bois dormant (La), Hemma, 1981

71) Bercescu, Sorina, Guide de conversation français-roumain, ed. Stiintifica, Bucuresti, 1969

141) Beecher Stowe, La case de l’Oncle Tom, Flammarion, Paris, 1928

48) Bibliographie de Charlotte Sibi, Ass. « Charlotte Sibi », Iasi, 2010

1) Blondel, Yvonne, Jurnal de razboi 1916-1917, ICR, Bucuresti, 2005

38) Bogdan, N.A., Orasul Iasi, Junimea, Iasi, 2008 (réédition de l’original) – propr. CCF

114) Botar, Ioan, La Roumanie, hier, aujourd’hui et demain, Institut Roumain des Relations Culturelle avec l’étranger, Bucarest, 1976

2) Bruno, G., Le tour de France par deux enfants, Belin, Paris, 1974 (réédition de l’ori.)

105) Budeanca, Cosmin (Coord.), Stat si viata privata în regimurile comuniste, Polirom, 2009, Iasi (Don Polirom)

79) Burada, Teodor T., Istoria teatrului în Moldova, vol. 1, Arte grafice, Iasi, 1915 (photocopie)

3) Cahiers de Charlotte (Les), bulletin de l’association « Charlotte Sibi », Institutul European, Iasi, Printemps 2010

163) Cahiers de Charlotte (Les), Institutul European, Iasi, Printemps 2011

174) Cahiers de Charlotte (Les), Institutul European, Iasi, N°1/2012

157) Cahiers de Charlotte (Les), Nr. I – Eté 2009

158) Cahiers de Charlotte (Les), Nr. II – Automne 2009

159) Cahiers de Charlotte (Les), Nr. III – Hiver 2009-2010

107) Cahiers de Charlotte (Les), Nr.IV – Automne 2010

160) Cahiers de Charlotte (Les), Nr. V – Hiver 2011

195) Cahiers de Charlotte (Les), Nr.spécial 2013

100) Cândea, Virgil, Brève histoire de la Roumanie, Méridiane, Bucuresti, 1978

138) Capucine et Nicolas en vacances, Ed. Hemma, 1973

172) Carte des Fromages et des vins de France, Recta Foldex, Paris, 1990

143) Cartea roz a comunismului, Versus, Iasi, 2004

144) Castellan, Georges, Histoire de la Roumanie, PUF, Paris, 1984

4) Cazaban, Theodor, Captiv în lumea libera, Exhinox, Cluj, 2002

 

5) Centre Culturel Français de Iasi, Ballade urbaine sur les pas des Francophones de Iasi, 2007.

41) Cesereanu, Ruxandra, Comunism si represiune în România (volum coordonat de), Polirom, Iasi, 2006

101) Chansons de marins – Musique bretonne 84-85, septembre 1988, Dastum, Rennes

85) Chantons tous – enfants, Berthier Valmusic, Paris, 1990

106) Chivu-Duta, Carmen, Cultele din România între prigonire si colaborare, Polirom, Iasi, 2007 (Don Polirom)

200) Ciobanu, Veniamin, Problema orientala (1856-1923), Junimea, Iasi, 2009

6) Ciubotaru, Ion, H., Petru Caraman destinul carturarului, Univ. « Al.I. Cuza », Iasi, 2008

127) Convorbiri Literare, septembrie 2010, Iasi

185) Corneille, Œuvres, Ed. Jouvet, Paris, 1886

92) Courtois la Sighet, Fundatia Academica Romana, Bucuresti, 2003

103) Courtois, Stéphane, Pata oarba a memoriei europene, 23 august 1939 : alianta sovieto-nazista, FundatiaAcademia Civica, Bucuresti, 2009

 

78) Craia, Sultana, Francofonie si francofilie la români, Demiurg, Iasi (photocopie)

166) Cultura, politica si societate în timpul domniei lui Carol I, Demiurg, Iasi, 2011

66) Dacia Literara, nr.77, « Victor Place… », Iasi martie 2008

175) Dacia Literara, nr. 85, « Charlotte Sibi… », Iasi, mai 2009

176) Dacia Literara, nr. 84, « Franta si Iasi… », Iasi, iulie 2009

177) Dacia Literara, nr. 65, « Profesorul Joseph Sibi… », Iasi, mars 2006

178) Dacia Literara, nr. 83, « Pub. Franta si Iasi », Iasi, mars 2009

122) Dacia Literara, nr. 7-8, « Charlotte Sibi – Demoiselle de Sibi », Iasi, juillet-août 2012

72) Desfeuilles, Paul et Lassaigne Jacques, Les Français et la Roumanie, Bucarest, 1937 (photocopie)

Despinescu, Anton, Un suflet ales : Charlotte Sibi ,dans  Almanahul  Presa Buna , Iasi 1996, p.101 (article republié dans Les Cahiers de Charlotte, numéro spécial).

145) Dictionnaire des relations franco-roumaines – Culture et francophonie, Efes, Cluj, 2003

98) Dictionar francez-român/român-francez, Lucman, Bucuresti

191) Diener, George, L’autre communisme en Roumanie, L’Harmattan, Paris, 2001

7) Dimitriu, Eugen, Cazabanii, o cronica de familie, Monitorul Oficial, Bucuresti, 2004

8) Dimitriu, Eugen et Iorga, Filip-Lucian, Les Cazaban, une chronique de famille, Universal Dalsi, Bucarest, 2007

126) Djuvara, Trandafir G., Misiunile mele diplomatice (1887-1925), Institutul European, Iasi, 2009

9) Dumas, Felicia şi Olivier, La France et Iaşi – 600 ans d une histoire d’amour, Demiurg, Iaşi, 2009, pp.80, 160, 161, 260, 331, 332, 397, 401.

10) Dumas, Felicia et Olivier, Iasi, la Moldavie et la France dans les relations franco-roumaines, Institutul European, Iasi, 2006.

108) Dumas, Felicia et Olivier, La présence du français en Moldavie au 19ème siècle : la communauté française, în Signa in rebus supliment al « Analelor stiintifice ale Univ. Al.I. Cuza, Iasi (seria Noua), sect. Lingvistica si Limbii straine », Iasi, 2005 (Extras)

Dumas,  Felicia et Olivier, Charlotte Sibi : « Domnişoara de franceză », dans Dacia Literara , Iasi, juillet 2009 (article republié dans Les Cahiers de Charlotte, nr spécial).

11) Dumas, Olivier, Guillaume Robert, Iasi à l’heure de la Francophonie, Samia, Iasi, 2006

171) Dumas, Olivier, Charlotte Sibi. Demoiselle de français/Domnisoara de franceza, Institutul European, Iasi, 2011

Dumas, Olivier, Charlotte Sibi : Portrait d’une professeur formatrice de conscience, în Revue Roumaine d’Etudes Francophones 4/2012, pp.375-386

Dumas Olivier, Victor Place (1818-1875), consul al Frantei la Iasi… în Dacia Literara nr. 77, Iasi, martie 2008

192) Durandin, Catherine, Istoria Românilor, Institutul European, Iasi, 1998

 

91) Durandin, Catherine, Nicolae Ceausescu, adevaruri si minciuni despre un rege comunist, Nemo, Iasi, 1992

90) Duroselle, J.B., Histoire du catholicisme, PUF, paris, 1949

73) Eliade, Pompiliu, De l’influence française sur l’esprit public en Roumanie, Leroux, Paris, 1898, (photocopie)

67) Europe as viewed from the margins, Valahia Univ. Press, Târgoviste, 2008

 

12) Ferme (La), Djeco, Paris

170) France, La documentation française, Ministères des Affaires étrangères, Paris, 2004

151) France et les Roumains depuis 150 ans (La), Ed. Univ. « Al.I. Cuza », Iasi, 2010

115) Francofonia – o punte a sinceritatii, Vol. 1, Cronica, Iasi, 1996

116) Francofonia – o punte a sinceritatii, Vol. 2, Cronica, Iasi, 1996

42) Gane, Nicolae, Pacate marturisite, Junimea, Iasi, 2009

118) Gauthier, Guy, Les relations politiques et économiques de la France et de la Roumanie de 1916 à 1920, în Revue des Etudes Roumaines XIX – XX, 1995-1996

146) Generalul H.M. Berthelot 80 de ani dupa Misiunea franceza în România, ed. univ. din Bucuresti, Bucuresti, 1996

86) Harta municipiului Iasi, Schubert Franzke, Cluj-Napoca, 2007

51) Henri Berthelot et Français de Iasi (dossier), Ass. « Charlotte Sibi », 2009

80) Herovanu, Eugen, Orasul amintirilor, Junimea, Iasi, 2009 (don « Juninea »)

 

61)  Histoire de l’amitié roumaine-française (L’), Bucuresti, 2006

43) Iasii între legenda si istorie, Institutul European, Iasi, 1996

189) Iassy ville francophone, Terra Nostra, Iasi, 2004

81) Insemnari iesene, 1 novembrie 1940, Iasi (don « Junimea »)

147) Inventar arhivistic, Facultatea de Litere, Univ. « Al.I.Cuza », Arhivele Natioanle ale României, Bucuresti, 1998

120) Ionita, Alexandru, Carte franceza în Moldova pâna la 1859, Partea I, Demiurg, Iasi, 2007

121) Ionita, Alexandru, Carte franceza în Moldova pâna la 1859, Partea II, Demiurg, Iasi, 2007

74) Iorga, Nicolae, Histoire des relations entre la France et les Roumains, Payot, Paris, 1918 (photocopie)

193) Istoria Orasului Iasi, Junimea, Iasi, 1980

148) Istoria Universitatii din Iasi, Junimea, Iasi, 1985

13) Journées de la Francophonie mars 2004, Iassy ville francophone, Terra Nostra, Iasi, 2004

180) La Fontaine, Fables, Librairie Garnier Frères, Paris

125) Labbé, Paul, O Românie plina de viata, Institutul European, Iasi, 2008

153) Lapinot cherche une maison, Editions des Deux coqs d’or, Paris, 1961

140) Le guignol de Nicolas, Hemma, 1973

139) Le zoo, Hemma, 1973

 

135) Limba franceza, manual pentru clasa II-a, Ed. didactica si pedagogica, Bucuresti, 1975

136) Limba franceza, manual pentru clasa IV-a, Ed. didactica si pedagogica, Bucuresti, 1978

137) Limba franceza, manual experimental pentru clasa a III-a, Ed. didactica si pedagogica, Bucuresti, 1973

69) Lutetia, revue du Centre Culturel Français de Iasi, nr 2, mai 1997

142) Massof, Ioan, Teatrul Romînesc, Privire istorica, Ed. pentru literatura, Bucuresti, 1961

 

104) Matei, Mihai, Istoria Liceului “M. Eminescu » Botosani, Quadrat, Botosani, 2011

167) Mauchamp Nelly, La France de toujours, Clé International, Paris, 1987

168) Mauchamp, Nelly, La France d’aujourd’hui, Clé international, Paris, 1991

169) Mauchamp, Nelly, Les Français, mentalités et comportement, Clé int. Paris, 2001

194) Maftei, Ionel, Personalitati iesene, Vol. 1, CCES Iasi, 1972

 

109) Maynial, E., Anthologie des poètes du XIXème siècle, Hachette, Paris, 1935

14) Makarova, Tatiana, Fourmiguette l’intrépide, Radouga, Moscou, 1984

18) Mikhalkov, Serguéï, Le lapereau fanfaron, Langues étrangères, Moscou, 1956

93) Mitican, Ion, Din Copou la Panthéon, Tehnopress, Iasi, 2008

94) Mitican, Ion, Salutari din Iasi, capitala Romaniei întregite, Tehnopress, Iasi, 2007

58) Mitican, Ion, Vechi locuri si zidiri iesene, vol. I si II, Tehnopress, Iasi

Mititelu, Dan, Ştafeta şi ştacheta, în Ziarul de Iaşi du 08.09.2008 (article republié dans Les Cahiers de Charlotte nr. spécial).

76) Mouton, Jean, Jurnal România 1939-1946, Vivaldi, Bucuresti, 2008

181) Musset, Alfred de, Comédies et proverbes, E. Mignot, Paris

59) Negrea, Magda, Liceul de Aplicatie al Seminarului Pedagogic Universitar Iasi, Arhip Art, Sibiu, 2009

84) Noël – chansons et poèmes pour Noël et l’hiver, Enfance et musique, Paris, 1993

102) Noi perspective asupra istoriei sociale în România si Franta, Univ. « Al.I. Cuza », Iasi, 2003

99) Nouzille, Jean, Moldova, istoria tragica a unei regiuni europene, Prut international, Chisinau, 2005

Oghina-Pavie, Cristiana, Les Français en Moldavie au XIXème siècle, dans Nouvelles perspectives de l’histoire sociale en France et en Roumanie, Univ. « Al.I. Cuza », Iasi, 2003

44) Oncescu, Iulian, Bibliographie historique des relations franco-roumaines (1853-1878), Transversal, Bucuresti, 2009

75) Oncescu, Iulian, România în politica orientala a Frantei (1866-1878), Transversal, Târgoviste, 2007

Oncescu, Iulian, Rapports franco-roumains dans la première moitié du XIXème siècle, în Valahian Journal of historical Studies, nr. 5-6/2006, Cetatea de scaun, Targoviste, 2006

Oncescu, Iulian, Opinion publique et opinion politique roumaine pendant la guerre franco-prussienne (1870-1871), în Europe as viewed from the margins, Valahia Univ. Press, Târgoviste, 2008

15) Ostap, Constantin et Maftei, Ionel, Traitori sau trecatori prin târgu’ iesului, Vasiliana ’98, Iasi, 2006

188) Ostap, Constantin et Maftei, Ionel, Traitori sau trecatori prin târgu’ iesului, vol. 1, Vasiliana ’98, Iasi, 2005

187) Ostap, Constantin, Povestiri despre Iasi si despre ieseni, Vasiliana ’98, Iasi, 2008.

127) Papuc, Liviu, Junimisti minori ( ?) Victor I. Castano, în Convorbiri literare septembrie 2010, Iasi, 2010, p. 118.

197) Parascan, Constantin, Povestea Bojdeucii din Ticau la 90 de ani, Sagittarius Libris, Iasi, 2008

162) Perrault, Charles, Le petit chaperon rouge, Bias, Paris, 1959

Pif (Collection), Paris, années ’60 – ‘80

183) Pif în România un erou al epocii de aur, Institut Français, Bucuresti, 2012

19) Pif et son gadget surprise nr. 39, Paris, novembre 1969

20) Pif et son gadget surprise nr. 42, Paris, décembre 1969

164) Pif gadget nr. 404, Paris, décembre 1976

62) Pif gadget nr. 507, Paris, décembre 1978

Poede, Cristina, Charlotte Sibi : pedagogia “fermecării, comunicarea stiintifica, Colegiul National,26.02.2009 article publié dans Les Cahiers de Charlotte

 

155) Prigent, M.A, Naigeon, M., L’Europe de l’Est depuis 1945, PUF, Paris, 1997

 

70) Privirea Celuilalt/Le Regard de l’Autre, Institutul European, Iasi, 2006

173) Prochasson, C. et Turcanu F., La Grande Guerre – Histoire et mémoire collective en France et en Roumanie, NEC, Bucarest, 2010

 

87) Programme CCF Iasi d’avril à juillet 2010

 

154) Radu, Andrei, Cultura franceza la Romanii din Transilvania pîna la Unire, Dacia, Cluj, 1982

 

88) Relatii diplomatice din 1880 – 130 ani parteneri in Europa, Bucuresti, 2010

118) Revue des Etudes Roumaines XIX – XX, Paris – Iasi, 1995-1996

119) Revue des Etudes Roumaines XVII – XVIII, Paris – Iasi, 1993

251) Revue Roumaine d’Etudes francophones

65) Revue mondiale (La), nr. 19, Paris, octobre 1919

184) Revue Roumaine d’Etudes Francophones 4/2012, « Le religieux » Junimea, Iasi, 2012

251) Revue Roumaine d’Etudes francophones 6/2014, Iasi, 2014

165) Riquiqui les belles images, nr. 26, Paris, juin 1967

150) Rusan, Romulus, Chronologie et géographie de la répression communiste en Roumanie, Fundatia Academia Civica, Bucuresti, 2007

156) Rusan, Romulus, România în timpul razboiului rece, Fundatia Academica Civica, Bucuresti, 2008

 

16) Rusu, Olga, Patrimoniul cultural iesan, cimitirul Eternitatea, Alfa, Iasi, 2008

39) Samson, Emmanuel, Les Français à Jassy (Iasi) de 1830 à 1859, maîtrise, Université d’Angers, septembre 1998

40) Samson, Emmanuel, Le rôle du Consul Victor Place lors des élections moldaves de 1857, 2ème partie de maîtrise, Université d’Angers, septembre 1998

123) Sandu, Antonio, Cladiri de patrimoniu în Municipiul Iasi, Lumen, Iasi, 2008

21) Saras, Marcel, Lectures en français facile pour les élèves de V-VIe, premier livre, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1966

 

22) Serban, N., Grammaire française, Lutetia, Iasi, 1933

128) Sibi, Charlotte et Sibi, Joseph, Carte de limba franceza pentru clasa III-a liceelor si gimnaziilor, Cartea Româneasca, Bucuresti, 1930

129) Sibi, Charlotte, Leonardesco, G, Livre de français à l’usage des élèves de la Vème classe secondaire, B. Saidman, Botosani, 1936

130) Sibi, Charlotte, Leonardesco, G, Livre de français à l’usage des élèves de la VIème classe secondaire, B. Saidman, Botosani, 1936

131) Sibi, Charlotte, Leonardesco, G, Livre de français à l’usage des élèves de la VIIème classe secondaire, B. Saidman, Botosani, 1936

110) Sibi, Charlotte, Curriculum Vitae (autobiographie manuscrite), Iasi, 1987 (doc. rares)

111) Sibi, Charlotte, En glanant – Beaux passages de différents livres (cahier manuscrit nr.1), Paris – Iasi, 1918-1987 (documents rares)

198) Sibi, Charlotte, Lettres à Rodica Cârja (1967-1989) – documents rares

199) Sibi, Charlotte, Journal spirituel (« Caiet V ») (1929-1950) – documents rares

112) Sibi, Charlotte, Lectures – Résumés (cahier manuscrit nr. 2), Iasi, 1930- ? (documents rares)

113) Sibi, Charlotte, Vers choisis (cahier manuscrit nr. 3), Iasi, ?, (documents rares)

Sibi, Charlotte, Cahiers de cours des élèves (cahiers manuscrits des années ’50 – ’80) – (documents rares)

Sibi, Joseph, Carnets de proverbes, dictions et expressions françaises, Zlatna, mai 1944, (document rare)

Sibi, Joseph, Journal de Zlatna (8 carnets manuscrits du 29 juin 1944 au 6 juillet 1946) – (documents rares)

97) Soulard, Michel, Petite sœur des Carpates, Les 2 encres, 2006

196) Stavinschi, Magda, Histoire céleste entre la Roumanie et la France, Bucarest, 2008

57) Stoian, George, Foto Splendid Axinte, Cetatea de Scaun, Alba Iulia, 2009

 

179) Timpul, La France et Iasi, Iasi, 2 février 2009

53) Toboggan, revue nr. 347, Milan Jeunesse, Paris, octobre 2009

45) Ton petit alphabet, Hachette, Paris, 1951

77) Toupie, revue nr. 263, Milan jeunesse, Paris, août 2007

56) Turism in Iasi / Tourisme à Iasi, Centrul de informare turistica, Iasi, 2008

149) Universitatii din Iasi 1860-1985, Iasi,1986

54) Urme la « Oltea Doamna », revue nr. 3 du 4 novembre 2008, Iasi, 2008

68) Valahian Journal of historical Studies, nr. 5-6/2006, Cetatea de scaun, Targoviste, 2006

152) Varta, Tatiana si Ion, Moldova si Tara Româneasca în tîmpul Domnilor Regulamentare, Cartdidact, Chisinau, 2002

89) Vesa, Vasile, România si Franta la începutul secolului al XX-lea 19.00-1916, Dacia, Cluj-Napoca, 1975

52) Victor Place (dossier), Ass. Charlotte Sibi, 2009

60) Vivez la Francophonie, OIF, Paris, 2010

124) Zub, Alexandru, Orizont închis, Institutul European, Iasi, 2000

Documente multimedia

23) Charlotte Sibi raconte et chante (CD audio + textes et paroles)

24) Charlotte Sibi raconte et chante (cassette audio + textes et paroles)

25) Comptines « Dodie » (CD audio)

186) Français et Roumains dans la Grande Guerre – La mission du Général Berthelot, doc. de Marcela Feraru, ECPAD, 2008

26) Iasi, capitala de razboi (DVD)

55) Iasi vechi (CDROM)

27) Melodii de odinioara (2 CD audio)

83) Noël – chansons et poèmes pour Noël et l’hiver (cassette audio), 1993

64) Noël (Les plus beaux chœurs d’enfants chantent), CD audio

63) Séance des enfants (La) « Mon âne », (DVD), comptines,1993

28) Tarani si comunismul (CD audio)

46) Toboclic nr. 65, février 2007 (CDROM), Milan Jeunesse, Paris, 2007

29) Université « Al.I. Cuza », la première université moderne de Roumanie (CDROM)

Afișe și fotografii

49) Album de Charlotte (L’), Ass. « Charlotte Sibi », Iasi, 2010

30) Association « Charlotte Sibi » (2010)

31) Casa Sibi-Caraman (2006)

32) Charlotte Sibi (1929)

50) Diplôme de participation au Concours « Charlotte Sibi », 2009

34) La France et Iasi… Charlotte Sibi si elevii sai, 28.05.2009

35) Général Foch (1917) – propr. Institut français

36) Rencontre des anciens élèves de Charlotte Sibi, 26.05.2010

37) Vice-Consulat de France à Jassy (1910)

187) Simpozion Charlotte Sibi – Botosani

Multumim sprijinul acordat Fondului din partea editurii Institutul European, Junimea si Polirom

Multumim pentru donatiile lor fam. Caraman, Petrescu-Dâmbovita, Ciubotaru, Mihalache, Dumas si Olga Rusu, Nicoleta Marinescu, Ion Mitican, Constantin Ostap, Iulian Oncescu

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s


%d blogueurs aiment cette page :